Regulamin korzystania z serwisu wrzucaj.net

Użytkowanie serwisu wrzucaj.net jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu.

Ar.1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis wrzucaj.net

1.2 Serwis - zbiór stron w domenie wrzucaj.net .

1.3 Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

1.4 Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

1.5 Usługodawca - oznacza serwis wrzucaj.net.

1.6 Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych.

1.7 Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Ar.2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

2.1 Użytkowanie serwisu wrzucaj.net jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

2.2 wrzucaj.net świadczy usługi polegające na przechowywaniu oraz publikowaniu plików graficznych Użytkowników serwisu.

2.3 Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą adresu IP.

Ar.3 Warunki ogólne

3.1 Użytkownik ponosi w pełną odpowiedzialność prawną za materiały zamieszczane przez niego w serwisie wrzucaj.net i oświadcza, źe posiada prawo do rozpowrzechniania i dysponowania nimi.

3.2 Zabronione jest publikowanie, zamieszczanie, przechowywanie plików publicznych za pomocą serwisu wrzucaj.net zawierających treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.

3.3 wrzucaj.net ma prawo zablokować użytkownika łamiącego regulamin serwisu.

3.4 wrzucaj.net będzie współpracować z organami do tego powołanymi w Polsce, w celu wykrycia sprawcy w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

Ar.4 Usuwanie plików

4.1 Pliki o zawartości łamiących prawo i/lub prawo autorskie i rozpowszechniane, będą usuwane po zgłoszeniu administratorowi.

4.2 Usługodawca serwisu wrzucaj.net zastrzega sobie prawo, do usunięcia dowolnego pliku graficznego bez podania przyczyn.

4.3 Pliki graficzne starsze niż 1 miesiąc będą automatycznie usuwane z naszych serwerów oraz bazy danych.

Ar.5 Reklamacje

5.1 wrzucaj.net nie odpowiada za zawartość publikowanych przez Użytkownika plików graficznych. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer wrzucaj.net.

5.2 Użytkownik zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec serwisu Usługodawcy wynikłych na skutek korzystania z jego usług, naruszenia umowy bądź jakichkolwiek innych warunków.

5.3 Serwis wrzucaj.net nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działanie serwisu oraz umieszczane w nim pliki graficzne.

5.4 Usługodawca wrzucaj.net nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie zadań spowodowanych przez czynniki niezależne od niego. Jednakże dołoży wszelkich starań by serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.

Ar.6 Przepisy końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny pod adresem http://wrzucaj.net/page/tos

6.2 Logo, nazwa oraz znaki firmowe "wrzucaj.net" podlegają ochronie prawnej.

6.3 Usługodawca serwisu wrzucaj.net zastrzega sobie prawo, do zmiany treści niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na tej stronie.

Kontakt: [email protected]